Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

TIETOSUOJASELOSTE                                                         Päivitetty 31.7.2020

 

 1. Rekisterinpitäjä

 
Laskentahelmi Ky (y-tunnus 2642358-9)
Rissalantie 31 D 18
70910 Vuorela


Rekisteriä koskevissa asioissa yhteyshenkilö:
Henna Tapaninen
044 988 6984
henna.tapaninen@laskentahelmi.fi

 

2. Rekisterin nimi

Laskentahelmen asiakasrekisteri

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen, muuhun yhteydenpitoon rekisteröidyn kanssa, uutiskirjeiden lähettämiseen ja tiedottamiseen sekä laskutuksen hoitamiseen. Rekisteriä voidaan käyttää myös suoramarkkinointiin, joka rekisteröidyllä on oikeus kieltää.

 

4. Rekisteröityjen henkilötietoryhmät

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia asiakkaan tietoja: Nimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti, henkilötunnus. Rekisteri sisältää myös yrityksen tietoja, jossa henkilö toimii. Tietoja ovat mm. yrityksen nimi, osoitetiedot ja yhteisötunnus.

Lisäksi rekisterissä on muuta tietoja sovittujen palvelujen sisällöstä ja laskutuksesta.

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan asiakkaalta itseltään asiakassuhteen alkaessa ja sen aikana.

 

6. Säännönmukaiset henkilötietojen vastaanottajat

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta rekisteristä. Tietoja luovutetaan lain edellyttämissä määrin vakuutusyhtiöille ja muille viranomaistahoille. Tietoja ei luovuteta markkinointi- tarkoituksiin ulkopuolle. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

7. Rekisterin turvatoimet

Kaikki henkilötietojen käsittely tapahtuu kunnioittaen rekisterissä olevien henkilöiden yksityisyyttä ja saatuja tietoja ei luovuteta sivullisille. Käsiteltävät tiedot säilytetään tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy kielletty. Tietokoneelle tallennettu tieto on palomuurein, salasanoin ja muilla keinoin suojattu.

 

8. Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakassuhde kestää. Tämänkin jälkeen tietoja voidaan säilyttää ja käyttää kirjanpito- tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuvasta syystä.

 

9. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee häntä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan kaikki itseään koskevat tiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos tietojen käsittely ei ole enää tarpeen (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle ja rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).